Тепло и свет каждому дому!
«Чыгышэлектр» ААК өз убагында төлөм жүргүзүп  жана дебитордук карызын өстүрбөгөндүгү үчүн  
кардарларына ыраазычылык билдирет!

Учурдагы кырдаалга байланыштуу электр энергиясына болгон төлөмдү терминалдар жана электрондук капчыктар аркылуу төксөңүз болот: «Элсом» , «Оптима24» , «Quickpay», «MEGAPAY», «Терем-Пей», «UMAI» , «Pay24» төлөм жакынкы банктар аркылуу да жүргүзүлөт «РСК», «KICB», «Оптима», «Керемет» , «Айылбанк», «Дос Кредобанк».
Опубликовано 24 Apr 2020 от admin

<< Previous 1 2 3 Next >>

Powered by CuteNews

«Чыгышэлектр» ААК өз убагында төлөм жүргүзүп  жана дебитордук карызын өстүрбөгөндүгү үчүн  
кардарларына ыраазычылык билдирет!

Учурдагы кырдаалга байланыштуу электр энергиясына болгон төлөмдү терминалдар жана электрондук капчыктар аркылуу төксөңүз болот: «Элсом» , «Оптима24» , «Quickpay», «MEGAPAY», «Терем-Пей», «UMAI» , «Pay24» төлөм жакынкы банктар аркылуу да жүргүзүлөт «РСК», «KICB», «Оптима», «Керемет» , «Айылбанк», «Дос Кредобанк».
Опубликовано 24 Apr 2020 от admin

<< Previous 1 2 3 Next >>

Powered by CuteNews

«Чыгышэлектр» ААК өз убагында төлөм жүргүзүп  жана дебитордук карызын өстүрбөгөндүгү үчүн  
кардарларына ыраазычылык билдирет!

Учурдагы кырдаалга байланыштуу электр энергиясына болгон төлөмдү терминалдар жана электрондук капчыктар аркылуу төксөңүз болот: «Элсом» , «Оптима24» , «Quickpay», «MEGAPAY», «Терем-Пей», «UMAI» , «Pay24» төлөм жакынкы банктар аркылуу да жүргүзүлөт «РСК», «KICB», «Оптима», «Керемет» , «Айылбанк», «Дос Кредобанк».
Опубликовано 24 Apr 2020 от admin

<< Previous 1 2 3 Next >>

Powered by CuteNews

Энергокомпании