Тепло и свет каждому дому!
2020-жылдын 11 февралында саат 10:00-дө "Чыгышэлектр" ААКнун кезексиз жалпы акционерлердин жыйыны өтөт.
КҮН ТАРТИБИНДЕ КИЙИНКИ МАСЕЛЕЛЕР КАРАЛАТ:
1. Акционердик комиссиянын курамын бекитүү;
2. "Чыгышэлектр" ААКнун 2019-2021- жж.карата көз карандысыз аудитти жана анын аткарган кызматы үчүн төлөнө туруучу акысын бекитүү;
3. "Чыгышэлектр" ААКнун ревизиялык комиссиянын өкүлү Байсымаков М.М. мөөнөтүүнөн мурда ыйгарылган


Опубликовано 04 Feb 2020 от admin

<< Previous 1 2 3 Next >>

Powered by CuteNews

2020-жылдын 11 февралында саат 10:00-дө "Чыгышэлектр" ААКнун кезексиз жалпы акционерлердин жыйыны өтөт.
КҮН ТАРТИБИНДЕ КИЙИНКИ МАСЕЛЕЛЕР КАРАЛАТ:
1. Акционердик комиссиянын курамын бекитүү;
2. "Чыгышэлектр" ААКнун 2019-2021- жж.карата көз карандысыз аудитти жана анын аткарган кызматы үчүн төлөнө туруучу акысын бекитүү;
3. "Чыгышэлектр" ААКнун ревизиялык комиссиянын өкүлү Байсымаков М.М. мөөнөтүүнөн мурда ыйгарылган


Опубликовано 04 Feb 2020 от admin

<< Previous 1 2 3 Next >>

Powered by CuteNews

2020-жылдын 11 февралында саат 10:00-дө "Чыгышэлектр" ААКнун кезексиз жалпы акционерлердин жыйыны өтөт.
КҮН ТАРТИБИНДЕ КИЙИНКИ МАСЕЛЕЛЕР КАРАЛАТ:
1. Акционердик комиссиянын курамын бекитүү;
2. "Чыгышэлектр" ААКнун 2019-2021- жж.карата көз карандысыз аудитти жана анын аткарган кызматы үчүн төлөнө туруучу акысын бекитүү;
3. "Чыгышэлектр" ААКнун ревизиялык комиссиянын өкүлү Байсымаков М.М. мөөнөтүүнөн мурда ыйгарылган


Опубликовано 04 Feb 2020 от admin

<< Previous 1 2 3 Next >>

Powered by CuteNews

Энергокомпании