Тепло и свет каждому дому!
Жаңы билимдерге багыттаңыз!
Бүгүнкү күндө "Чыгышэлектр" ААКнын кызматкерлери билимди жогорулатуу сабак «КЭРЦ» ААКтын адистери тарабынан өтүп жатышат.
Опубликовано 18 May 2021 от admin

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >>

Powered by CuteNews

Жаңы билимдерге багыттаңыз!
Бүгүнкү күндө "Чыгышэлектр" ААКнын кызматкерлери билимди жогорулатуу сабак «КЭРЦ» ААКтын адистери тарабынан өтүп жатышат.
Опубликовано 18 May 2021 от admin

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >>

Powered by CuteNews

Жаңы билимдерге багыттаңыз!
Бүгүнкү күндө "Чыгышэлектр" ААКнын кызматкерлери билимди жогорулатуу сабак «КЭРЦ» ААКтын адистери тарабынан өтүп жатышат.
Опубликовано 18 May 2021 от admin

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >>

Powered by CuteNews

Энергокомпании