Будни


Новости


  Министерство Энергетики Кыргызской Республики и Наблюдательный Совет по Инициативе прозрачности в топливно-энергетическом комплексе совместно с общественным фондом «Юнисон» провели Международную конференцию «Формирование диалога по Инициативе прозрачности в топливно-энергетическом комплексе».
  26-27 сентября текущего года в Государственной Резиденции № 1 с участием президента КР Отунбаевой Р. успешно прошло одно из важных мероприятий в достижении прозрачности в энергетике Кыргызской Республики. Открывая конференцию, глава государства отметила важность выбранной темы, так как вопросы прозрачности в топливно-энергетическом комплексе играют ключевую роль в экономике страны. Президент также заявила, что проблемы в энергетике напрямую связаны с вопросами рационального, справедливого использования богатства, принадлежащего всему народу. «Именно от справедливой социальной политики зависит не только экономическое развитие, но и политическая стабильность», - добавила Р.Отунбаева.
  Инициатива прозрачности в ТЭК имеет не только экономическое, но и политическое значение. Нашему государству необходим конструктивный диалог с населением, чтобы обрести его доверие.
  В конференции приняли участие почти 100 представителей международных финансовых институтов, предприятий отрасли, научно-исследовательского сообщества, гражданского сектора, а также эксперты из 12 стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Европы, Америки и других регионов.
  Достижением конференции можно считать состоявшийся обмен опытом с зарубежными экспертами в области энергетики, по повышению прозрачности в различных отраслях экономики.
  Участники в числе прочих вопросов обсудили и перспективы общественных интересов и защиты прав потребителей электроэнергии и качества обслуживания. 
  Конференция позволила определить Наблюдательному совету ИПТЭК при Министерстве энергетики КР определить дальнейшие шаги в деле становлении принципов прозрачности в работе энергетического сектора страны.

  ________________________________________________________________________________________
  Кыргыз Республикасынын Энергетика Министрлиги  Кара-Балта  шаарында  19-21 сентябрь 2011 ж ,  бөлүштүрүү компаниялардын арасында  өткөрүлгөн  “Эң мыкты ыкчам  бригадасы” деген наамга  таймашууга Чыгыш ААКнун командасы  катышып келди.
  “Чыгыш” ААКнан  тышкары да аталган мелдешке “Ошэлектр”, “Жалалабадэлектр”, “Тундукэлектр” ачык акционердик коомдорунун электр  бригадалары ат  салышты.
  Мелдештин жүрүшүндө ар бир бригада практикалык алты  түрү боюнча, техникалык коопсуздук, техникалык  пайдалануу эрежелеринин билүү боюнча  теориялык  сынак  тапшыруу  каралган.
  Энергетикалык жабдууларынын үзгүлтүксүз иштешин энергия тармагынын коопсуздугу жана ишенимдүүлүгүнө байланыштуу экендиги дагы бир жолу далилденди. Бөлүштүрүү тармактарынын   аларда өз ара үйрөтүл үштөрдөн жана кесиптик  такшалгандыктары текшерүүдөн тышкары, электр эпкердин эмгегин жумушун жеңилдете турган өркүндөтүлгөн механизмдер жана ыкташтырмалар  көрсөтүлөт. Алардын  мыктылары  ЭТРлердин ишинде колдонууга киргизилет.
  Эн татаал  практикалык  тапшырмага электр тогуна кабылган жабырлануучунун салмагы 75 кг (маникенди) куткаруу жана жандандыруу кыймылдары аркылуу, медициналык алгачкы жардамды  көрсөтүү болуп саналат. Иштен чыккан  чубалгы токту алмаштыруучу  изоляторду жана башка электро техникалык  жабдууларды алмаштыруу жана ушу сыяктуу   жети  бөлүмдөн турган  сынактардан татыктуу өтүштү.
  Ыкчам оңдоо кесиби- бул кимдир бирөөлөр үчүн, анча амалдуу жана татаал түзүлүштө эместей көрүнөт.  Чындыгында ыкчам оңдоочунун ишинде тармактарды бөлүштүрүү кызматында көп нерсени билип, ошончо нерсени жасай алыш керек, анткени электр чордонунун чубалгыларынын (ЛЭП) техникалык кайра оңдоо, реконструкциялоо, курулуш жана кырсыктарды болтурбоо иштерине катышууга туура келет. Бул жерде билим дагы, практикалык тажрыйба дагы жардам берет.
  Жеңүүчүлөр  техникалык коопсуздун эрежелерине ылайык жана ыкчамдыгына жараша  аныкталып биздин азаматтар экинчи орунга  татыктуу болуп “DAEWO-DAMAS” автоунаасынын тастыгын алышып ардак громаталар жана  акчалай  сыйлыктар менен сыйланды  .
  1.Оморов  Мирлан  Исакунович ‘’Эн мыкты мастер” наамга ээ болуп,   Мамлекеттик  энергетика  агенствосунун ардак грамотасына  татыктуу болду.    
  2. Дакеев   Салават   Толонбаевич    “ Эн мыкты   ишкераткаруучу”  наамга  татыктуу болуп Энергетика Министирин   “ Энергетиканын  отличниги” деген наам менен сыйлоого жобо алды.
  3. Черикбаев  Эсенкан    Карасартович   “Эн  улуу   катышуучу” атка татыктуу болуп ардак громата жана акчалай сыйлыкка жетишти.
  3. Омуралиев  Адилет  Мавленович, Бектенов  Данияр   Кулматович  ардак громата жана  акчалай сыйлыкка татыктуу   болушту.

  Чыгыш  ААК нын  23 сентябрь 2011 ж № 250 буюругу  менен   татыктуу  ийгиликтерге жеткендиги учун   катышуучуларды бир айлык  маяна   менен сыйлоого буюругуна  Генеральдык    директор  Турускулов  Ж К  кол коюп, оз  атынан акчалай сыйлык тапшырып  ыраазычылыгын  билдирип  куттуктап  кетти .

  Чыгыш  ААК нын  маалымат  борбору.

  ________________________________________________________________________________________

   Ужесточить контроль за состоянием всех объектов энергосистемы республики — такой приказ издан    Министерства энергетики  КР №126 от 18.05.2011 и № 203 от 09.08.2011г. Поводом для этого стали в том числе и участившиеся несчастные случаи с детьми и подростками при их соприкосновении с открытой электропроводкой, оборудованием на трансформаторных подстанциях. — Каждая такая трагедия — на совести каждого из нас! — в сердцах воскликнул министр энергетики  Аскарбек  Шадиев во время коллегии, на которой был поднят этот вопрос. — И мы должны принять немедленные и решительные меры, чтобы оградить детей от смертельной опасности. Коллегия приняла решение: в короткие сроки осуществить инвентаризацию всех объектов энергосистемы. И, помимо устранения выявленных недостатков, указать на каждом необходимые  знаки, плакаты,  ведомственную принадлежность, телефоны, по которым нужно при необходимости звонить. ОАО  Востокэлектро от 06.0911 № 231 издан приказ  во исполнения приказа и коллегии министерства Энергетики  создана комиссия под  председательством Генерального директора  Турускулова Ж К. Комиссия в период с 06.09.2011года по 10.092011 года проводит проверку ТП ,КТП на отсутствие  доступа  посторонних лиц, к токоведущим частям ,наличия запирающих устройств, плакатов  запрещающих  на всех дверях ТП и  КТП..
  Начальникам РЭС  под личную ответственность  которые обязаны надежно предотвратить доступ внутрь подстанций и других энерго сооружений для всех посторонних, тем более ребятишек. Также в оставшиеся дни учебного года энергетикам предстоит провести массированную разъяснительную работу в школах и других учреждениях. Проверка  комиссии по исполнению приказа по  РЭС ам  Иссык_ Кульской  области              

  Пресс служба ОАО  Востокэлектро.

  ________________________________________________________________________________________ 

  « Итоги работы по реализации эл.энергии
    за 9 месяцев  2011 года по ОАО «Востокэлектро»   

                За  9 месяцев 2011 года  в сети   ОАО «Востокэлектро»  поступило эл.энергии  993,9 млн.кВтч, в сравнении с прошлым годом поступление электроэнергии увеличилось на  107,0 млн.кВтч ( 2010 г. –  886,9 млн.кВтч). Общие потери составили 22,2 %  ( 220,3 млн.кВтч) при плане 18,2 %, в сравнении с прошлым годом  потери уменьшились  на 8,9 %  ( на 55,3 млн.кВтч ). Технические потери всего  составили  - 14,4 %  ( 142,9 млн.кВтч ) при плане 15,0 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  потери уменьшились  на  2,0 %.   Коммерческие потери за 9 месяцев  составили 7,8 % ( 77,3 млн.кВтч) при плане 3,2 %,  в сравнении с прошлым годом потери уменьшились на 53,3 млн.кВтч т.е на  6,9 %.

  Подробнее

   _______________________________________________________________________________________

  Вчера из-за погоды произошла авария в едином  энергокольце  Центральной   Азии.

   Отключения электричества  27 ноября 2011 года  с 10 ч 25минут до 12ч05 минут в  г Бишкек, север Кыргызстана , Иссык- Кульской и Нарынской области  в минувшие выходные связаны с аварией в сетях Узбекистана.
  Высоковольтная линия в 500 кило вольт   Токтогульская  ГЭС в едином энергетическом кольце Кыргызстана с Казахстаном и Узбекистаном отключилась  Из-за повреждения провода  и образовался дефицит мощности в энергосетях на севере республики. Во время аварии срабатывала частотная разгрузка.
  Для выяснения причин аварии в энергетическом кольце Центральной Азии созданы комиссии как в Ташкенте (Узбекистан), так и под руководством Министерства энергетики КР. Об этом сегодня,  сообщил заместитель гендиректора ОАО «НЭСК» Алексей Бородин.
  ОАО Востокэлектро приносит свои извинения,  потребителям за предоставленное неудобство.

  Пресс служба  ОАО Востокэлектро.

  ________________________________________________________________________________________

  Первенство по мини-футболу  ОАО   Востокэлектро

  В  целях   развитие физической культуре и здорового образа жизни трудового коллектива   создание условий  нормы  физической культуры и спорта, организацию  и обеспечение  воспитание молодежи  в духе  патриотизма. Состоялся  турнир по мини-футболу    на стадионе  г Каракол  10 сентября 2011г.
  Среди  районных  электрических  сетей  по  ОАО  Востокэлектро. К участию в турнире по мини-футболу  заявлено  8 команд    первое  место по области   удостоена  команда   Чолпон  -Атинского  РЭС. Финальные  матчи  ОАО  Востокэлектро    состоялись 16  сентября  2011 года в  г Чолпон-Ате. Участвовали 4 команды 2 команды Нарынского  Филиала и команда Чолпон-Атинского РЭС и команда администрации ОАО  Востокэлектро. Кубок  ОАО  Востокэлектро  вручена  команде  Нарын -1  Нарынского  Филиала ,команда   Нарын -2  заняла  второе место.

  Пресс служба  ОАО Востокэлектро.

  ________________________________________________________________________________________

  Чыгышэлектр ААКнун автопаркы жаны тогуз автоунаа менен толукталды.

  Бул автоунаалар Ысык-Кол облусундагы баардык район,шаарлардагы болумдорго берилет.Бул унаалардын катарында эл ташуучу жана жук ташуучу унаалар бар.Азыркы кундо жаны техникалар болумдорго берилди.Эске сала кетсек акыркы жыйырма жылдан бери техникалык база чындалган эмес.Коомдун кызматкерлери эскилиги жеткен союз убагында алынган техникаларды колдонуп келген.Жаны автоунаалар ошол эски техникаларды сатып устуно кошумча акча каражаты кошулуп алынды."Чыгышэлектр" ААКнун башкы директору Жыргалбек Турускуловдун айтымында жакын арада Нарын облустук болумдун автотехникасы дагы жаныртылат.

  ________________________________________________________________________________________

  ТУРУСКУЛОВ ЖЫРГАЛБЕК: «БЫТЬ ХОЗЯИНОМ, - ПРЕЖДЕ ВСЕГО»

  Сегодня мы знакомим наших читателей с Генеральным директором ОАО «Востокэлектро»Жыргалбеком Турускуловым. В этой должности он не так давно, фактически с марта нынешнего года, но уже успел многое.

  Подробнее

   

   

  ________________________________________________________________________________________

  Мы рады приветствовать Вас на официальном сайте Открытого акционерного общества «Востокэлектро».

  ОАО «Востокэлектро» образовано на основании решения внеочередного собрания акционеров АО «Кыргызэнерго» состоявшегося 12 января 2001 года и приказа АО «Кыргызэнерго» №181 от 27 января 2001 года образованием ОАО «Востокэлектро». Компания не только сохранила все договорные обязательства перед потребителями как правопреемник Общества, но и получила все права и возможности Гарантирующего поставщика электрической энергии в Ысык-Кульской, Нарынской и Жалал-Абадской (Тогуз-Тороузский район) областях.

  Приоритетными направлениями нашей деятельности является продажа электрической энергии, сохранение и расширение рынка сбыта энергии, активная работа с нашими абонентами, исключая услуги посредников и, главное, выполнение нашей основной задачи - обеспечение права каждого потребителя на надёжную и бесперебойную поставку электроэнергии в необходимом объёме.

  Сегодня, в условиях стремительных изменений в электроэнергетике, мы сохраняем всё лучшее, что было сделано за время существования нашей организации, и наряду с этим стараемся соответствовать всем требованиям, которые диктуют современные условия работы в отрасли.

  Специалисты нашего предприятия всегда готовы ответить на Ваши вопросы, которые возникают при заключении договоров на энергоснабжение, оплате счетов, оказать помощь в решении возникающих проблем, выслушать Ваши предложения и замечания.

  Для нас важно, чтобы информация, размещённая на нашем сайте, была Вам не только интересна, но и полезна. Мы надеемся на наше долговременное и плодотворное сотрудничество!

  С уважением, Акылбек Джаныбеков

   

  Страницы 1 2 3 4 5 6 7


Полный текст


Биография

:
:
:


Главная


Контактная информация

Улица: A.Масалиева 24

Телефон: (03922) 4 08 76 4 08 79

Факс: (03922) 4 08 76,4 08 94

E-mail: ramilmj@rambler.ru

vostokelektro@rambler.ru

Иссык-Куль


^ Наверх