Иссык-Кульское предприятие электрических сетей

Тепло и свет каждому дому!
Жаңы билимдерге багыттаңыз!
Жаңы билимдерге багыттаңыз!
Бүгүнкү күндө "Чыгышэлектр" ААКнын кызматкерлери билимди жогорулатуу сабак «КЭРЦ» ААКтын адистери тарабынан өтүп жатышат.
Количество комментариев: 0
Опубликовано 18 May 2021 by admin

Powered by CuteNews

No entries to show
Powered by CuteNews

No entries to show
Powered by CuteNews

Энергокомпании