«Чыгышэлектр» ачык акционердик коому


Дареги: 722360, Кыргыз Республикасы
Каракол ш., Масалиев коч., 24, Ысык-Көл областы
Телефон: +996 (3922) 4-08-79
Fax: +996 (3922) 4-08-94
email:vostokelektro@rambler.ru

«Чыгышэлектр» ААКнын Нарындагы филиалы


Дареги: Кыргыз Республикасы
Нарын ш., Ысык-Көл к., 2, Нарын обл.
Телефон: +996 (3522) 5-22-22
Fax: +996 (3522) 5-04-89
email: nfve@mail.ru